Leczenie torbieli korzeniowych

Leczenie torbieli korzeniowych i za- wiązkoiwych jest analogiczne i. polega na wgło- bieniu torbieli lub jej całkowitym wyłuszczenau. Operacja wgłobienia (cystotomia, operacja Partsch I) wskazana jest w przypadku średnich Ryc. 146. Schemat wgło- i dużych torbieli. Polega ona na wycięciu przed- bienia torbieli,

niej ściany torbieli i wgłohieniu jej do wnętrza. W ten sposób następuje szerokie otwarcie jamy torbieli i przekształcenie jej w dodatkowy uchyłek jamy ustnej. Szerokie otwarcie torbieli znosi ciśnienie i umożliwia odbudowę tkanki kostnej.

Wyłuszęzemie torbieli (cysteclomia, operacja Partsch II) jest stosowane w przypiadku małych i średnich torbieli. Ranę po wyłuszczeniu torbieli zszywa się na głucho. Bardzo istotne jest usunięcie doszczętne mieszka torbieli, ponieważ pozostawienie części mieszka może prowadzić do nawrotów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>