Leczenie protetyczne

Leczenie protetyczne dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Leczenie protetyczne w tej grupie wiekowej rozpoczyna się zwykle po ukończeniu trzeciego roku życia, chociaż opisane są przypadki wykonywania z pozytywnymi wynikami uzupełnień protetycznych u młodszych dzieci. Jak wcześniej wspomniano, okres do 6 roku życia charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu szczęki i żuchwy, co zmusza do szczególnej ostrożności w leczeniu protetycznym, które ma sprzyjać prawidłowemu rozwojowi dziecka, a nie hamować go.

Uzupełnienia protetyczne dla populacji wieku rozwojowego powinny być konstruowane na zasadach ortopedii czynnościowej, tak aby pobudzały i usprawniały pracę układu mięśniowo-stawowego, umożliwiały rozwój struktur kostnych oraz nie przeszkadzały fizjologicznej wędrówce zębów w czasie wzrostu. W leczeniu protetycznym dzieci należy ustalać zwarcie w zgryzie konstrukcyjnym, odpowiadającym warunkom anato- miczno-czynnościowym danego okresu rozwojowego małego pacjenta. Wykonane uzupełnienia protetyczne powinny działać bodźcowo, pobudzając dynamikę procesów wzrostowych, zahamowanych wskutek utraty uzębienia, pełniąc równocześnie rolę czynnościowego aparatu ortodon-tycznego w przypadku występującej wady zgryzu (Ducka-Karska). Jeżeli u dziecka występują wady zgryzu, proteza może być zaopatrzona w dodatkowe elementy pomocne w leczeniu ortodontycznym.

Ze względu na powyższe uwarunkowania leczenie protetyczne w omawianej grupie powinien w zasadzie prowadzić lekarz ortodonta, który posiada największe doświadczenie w zakresie oceny prawidłowego rozwoju narządu żucia u dzieci, bądź lekarz protetyk po gruntownym przeszkoleniu w zakresie ortopedii szczękowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>