Leczenie protetyczne młodzieży w wieku od 12 do 18 lat

Leczenie protetyczne młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Leczenie protetyczne w najstarszej grupie wieku rozwojowego jest zbliżone, a po 16 roku życia identyczne z leczeniem dorosłych. Stosowane są te same rodzaje uzupełnień protetycznych, w zależności od wskazań. Leczenie może być dwuetapowe, najpierw wykonuje się protezy czasowe, a po 16 roku życia protezy długoczasowe, stałe i ruchome. Na przykład po uszkodzeniu korony klinicznej żywego zęba w pierwszym etapie wykonuje się tymczasową koronę akrylową, a po zakończeniu rozwoju narządu żucia koronę długoczasową, porcelanową lub złożoną. Podobnie postępuje się w przypadkach protez ruchomych najpierw wykonuje się protezę akrylową osiadającą lub podpartą, a następnie protezę szkieletową.

W każdym przypadku wykonywania korony w grupie wieku rozwojowego, należy zwracać uwagę na rozmiar komory zęba i w zależności od tego projektować rodzaj uzupełnienia protetycznego i związanego z tym szlifowania zęba. Grasso uważa, że po 12 roku życia u większości młodocianych pacjentów można wykonywać mosty, zwłaszcza wykorzystując korony częściowe jako elementy retencyjne.

Wprowadzanie tworzyw kompozycyjnych oraz techniki wykonywania mostów zaproponowanej przez Rochetta i mostów typu Maryland poszerzyły możliwości wykonywania tych uzupełnień u dzieci i młodzieży, bez konieczności szlifowania zębów i związanego z tym niebezpieczeństwa uszkodzenia miazgi. Mogą to być uzupełnienia czasowe lub długoczasowe, stosowane w okresie wieku rozwojowego w miarę potrzeby zastępowane mostami tradycyjnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>