Leczenie ortodontyczne

Leczenie ortodontyczne opiera się głównie na wykorzystaniu biologicznej plastyczności tkanki kostnej, polegającej na zdolności zmiany kształtu, a w okresie wzrostowym – również na zdolności powiększania wymiarów kości w wyniku jej rozsysania i nowotworzenia.

Kierunek nowotworzenia i rozsysania kości jest uzależniony od kierunku nacisku lub ciągnienia. Procesy te przebiegają najszybciej i z zachowaniem równowagi we wczesnych okresach rozwojowych i u osobników zdrowych. Po zakończeniu wzrostu kośćca przebiegają one również, ale nieco wolniej.

Wywołana przez leczenie ortodontyczne przebudowa narządu żucia może doprowadzić do zmiany kształtu wyrostków ząbodołoiwych, podniebienia kostnego, wyrostka, stawowego i kąta żuchwy oraz jamy nosowej, przegrody nosa, zatok szczękowych i stawu sfcroniowo-iżuchwo- wego. Przebudowa stawu żuchwy ze swej strony łączy się ze zmianą jej położenia, a przebudowa wyrostka zębodołowago ze zmianą .położenia zawiązków zębowych i zębów, jak też i ze zmianą położenia dol- nego łuku zębowego w stosunku do górnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>