Leczenie farmakologiczne

U pacjentów z ogólnie złym stanem zdrowia, po leczeniu antybiotykami, kortykosteroidami, po radio- i chemioterapii w następstwie nowotworów u osobników niedorozwiniętych, u których stwierdzi się objawy stoma- topatii protetycznej powikłanej infekcją Candida albicans, oraz w przypadkach innych niż wyżej opisane, kiedy grzyby drożdżopodobne oprócz wymazów z podniebienia dają się również wyhodować z błony śluzowej policzka, języka czy gardła, samo leczenie nie jest skuteczne i należy zastosować leki przeciwgrzybicze.

Do najbardziej znanych i stosowanych leków należą: nystatyna, Pi- mafucin i amfoterycyna B. W roku 1978 MacFarlane przedstawił doniesienie na temat miconazolu (pochodna |3 fenyletylimidazolu), który wykazuje działanie hamujące wzrost na pewne szczepy paciorkowców oraz na grzyby z gatunku Candida. Jednak badania Niesłuchowskiej i cytowanych przez nią autorów nie potwierdziły skuteczności tego leku w przypadkach infekcji grzybiczej w jamie ustnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>