Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu przerosłej, chorobowo zmienionej tkanki. Można tego dokonać w miejscowym znieczuleniu przez mechaniczne odcięcie ostrym instrumentem lub przez elektrokoagula- cję. Pierwszy sposób jest dosyć kłopotliwy, gdyż przerosłe tkanki są bogato unaczynione i silnie krwawią podczas zabiegu, utrudniając dokładne jego przeprowadzenie. Elektrokoagulacja jest technicznie łatwiejsza do przeprowadzenia, ale gojenie utrudnione i trwa dosyć długo.

W ostatnich latach metodą z wyboru okazała się krioterapia. Mianem tym można określić zastosowanie niskich temperatur do żywych tkanek. Jest to skuteczny sposób leczenia chirurgicznego zarówno zapalenia bro- dawczakowego, jak i zmian w błonie śluzowej znanych jako Candida leukoplakia. Krioterapia jest zabiegiem mało bolesnym, nie wymagającym znieczulenia, prostym technicznie i możliwym do stosowania w warunkach ambulatoryjnych. Zabieg można powtarzać kilkakrotnie, krwawienia pooperacyjne nie występują, zbliznowacenia są niewielkie lub żadne, powikłania rzadko występują.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>