Kuhlke i Drennon

Kuhlke i Drennon stosowali mosty typu Rochetta dla pacjentów od 13 roku życia i po trzyletnich obserwacjach stwierdzili co następuje. Mosty tego rodzaju nie wymagają szlifowania zębów i dlatego są wskazane dla młodocianych. Mogą być usuwane bez szkoły dla tkanek zęba,

Most metalowy licowany napaloną porcelaną uzupełniający również brak części dziąsła, wykonany u pacjenta z zamkniętym rozszczepem podniebienia: a – zęby przygotowane do wykonania mostu, b – most trwale osadzony w jamie ustnej. które po wytrawieniu ulegają ponownej remineralizacji. Mosty te są bardziej ekonomiczne niż mosty tradycyjne. Nie wpływają szkodliwie na przyzębie. Można je stosować z powodzeniem, zwłaszcza w odcinku zębów przednich, dla odbudowy jednego lub więcej zębów siecznych, zarówno w szczęce, jak i w żuchwie.

Omawiane mosty są również stosowane u pacjentów młodocianych po zabiegu chirurgicznym i zamknięciu rozszczepu podniebienia i niekiedy oprócz zęba odbudowują również część dziąsła. W takich przypadkach najkorzystniej jest wykonywać je z metalu pokrytego napaloną porcelaną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>