Klamry z blachy

W przypadku zastosowania w protezie częściowej ruchomej klamer z blachy lub z drutu półoikrągłe’go na zęby nie pokryte koronami, powstają zachyłki, umożliwiające zatrzymywanie się resztek pokarmowych, a w następstwie powstawanie próchnicy zębów, zwłaszcza w jamie ustnej utrzymanej niehigienicznie.

Cechą charakterystyczną protez osiadających jest możliwość wykonywania ruchu protezy wzdłuż długich osi zębów. Jest to często przyczyną starcia powierzłchni zębów przylegających do protezy i do klamry. Starcie bywa czasem tak dotkliwe, że uniemożliwia korzystanie z protez.

Schorzenia w przyzębiu wywołane protezami mogą dotyczyć zarówno protez stałych, jak i protez ruchomych. Przyczyną przewlekłych schorzeń przyzębia są źle wykonane lub źle dostosowane protezy oraz brak odbudowy punktów stycznych, co prowadzi pośrednio do uszkodzenia przyzębia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>