Kapa bródkowa

Z aparatów czynnych zewnątrzustnych najczęściej stasuje .się kapę bródkową, która składa się z czapki na głowę i kapy pokrywającej wyniosłość bródkową, połączonych gumowymi wyciągami.

Leczenie retencyjne ma na celu zapobieganie wznowię nieprawidłowości. Polega ono na utrzymaniu uzyskanych wyników leczenia aż do czasu, kiedy zmieniona postać okluzji łuków zęboiwych, mięśnie oraz kościec narządu żucia i najbliższych jego okolic znajdą się w równowadze statycznej i dynamicznej. Do stanu równowagi narząd żucia dochodzi wówczas, gdy nowo utworzone warstwy kości ulegną mineralizacji, a zjawisko rozsysania – wygaśnięciu oraz wówczas, gdy układ beleczek kostnych dostosuje się do zmienionego przez nową postać okluzji działania siły mięśni. Niezbędnym warunkiem przejścia do stanu równowagi jest uprzednie usunięcie przyczyn wy-

Tyłozgryz rzekomy z protruzją siekaczy górnych u 4-letniego chłopca powikłany zgryzem otwartym częściowym przednim: A – postać zgryzu przed leczeniem B – postać zgryzu po leczeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>