Jak podaje Orlik-Grzybowska

Jak podaje Orlik-Grzybowska do 5-6 roku życia układ kostny narządu żucia pozostaje pod wpływem bodźców wzrostowych innych kości twarzy. Od 7 roku życia, czyli od okresu wymiany przednich zębów mlecznych na stałe, jest on już nieznaczny, gdyż pozostaje mu tylko 15-20% dynamicznej możliwości wzrostu. Ogranicza się w zasadzie do przemian wzrostowych w zakresie wyrostka zębodołowego.

Szczęka i żuchwa rozrastają się w trzech kierunkach przestrzennych: na wysokość, długość (głębokość) i szerokość. W szczęce podniebienie zmienia swój kształt z początkowo płaskiego na wklęsły, ponieważ wyrostki zębodołowe rosną szybciej niż przebudowujące się kości podnie- bienne. Wzrost w wymiarze przedniotylnym polega na nawarstwianiu się tkanki kostnej na powierzchniach zewnętrznych i resorpcji od wewnątrz (od strony zatoki). Wzrost doprzedni jest prawie zakończony po wyrżnięciu się stałych siekaczy, a więc od 8 roku życia. Wzrost dotylny trwa do czasu wyrżnięcia się trzecich trzonowców.

We wzroście żuchwy wyróżnia się wzrost trzonu i wzrost gałęzi. Trzon żuchwy powiększa się przez odkładanie się tkanki kostnej na wyrostkach zębodołowych i od dołu na trzonie żuchwy. Wzrost wysokości gałęzi żuchwy postępuje od wyrostka kłykciowego ku dołowi i przodowi. Rozwój długości trzonu żuchwy następuje dzięki wzrostowi doprzednie- mu i dotylnemu. Wzrost doprzedni trwa do okresu wymiany zębów przednich, po czym żuchwa rośnie już tylko ku tyłowi, do czasu wyrżnięcia się drugiego i trzeciego trzonowca. Wzrost żuchwy na szerokość powstaje przez nawarstwianie się kości na powierzchniach zewnętrznych, a resorpcji od strony językowej. Powyższe dane zaczerpnięte z podręcznika Orlik-Grzybowskiej powinny być brane pod uwagę przy projekto- waniu konstrukcji uzupełnień protetycznych w określonych grupach wiekowych oraz całego toku leczenia i opieki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>