Głównym celem protez jest…

Głównym celem protez wewnątrzustnych jest przywrócenie upośledzonej czynności jamy ustnej. Odbudowa czynności polega przede wszystkim na przywróceniu bądź polepszeniu sprawności działania aparatu żucia oraz poprawie zniekształconej wskutek braku zębów mowy. Co więcej, właściwie zaprojektowane wewnątrzustne protezy stomatologiczne zapobiegają powstawaniu lub pogłębianiu się zniekształceń zębowo-szczękowo-twarziowych oraz w pewnych przypadkach hamują rozwój schorzeń przyzębia.

Protezy twarzy są protezami wyłącznie kosmetycznymi, posiadają jednak duże znaczenie lecznicze, wpływają bowiem na poprawę samopoczucia pacjenta, u którego zazwyczaj na tle kalectwa powstają silne urazy psychiczne.

Wychodząc z ogólno! ekarskiej zasady „primum non nocere”, od protezy .stomatologicznej wymaga się, aiby spełniając wymienione zadania była nieszkodliwa w stosunku do organizmu ludzkiego. Z tego względu zasady współczesnej protetyki stomatologicznej opierają się na dokładnej znajomości podstaw biologii, anatomii prawidłowej i patologicznej, fizjologii i fizjopatologii, chemii i fizyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>