Głowa żuchwy

Czasem głowa żuchwy przesuwa się ku tyłowi, wskutek czego uciska na przewód słuchowy zewnętrzny i ogranicza zdolność słuchu. W związku ze zmianami zanikowymi w stawie skroniowo-żuchwo- wym w bęzzębiu ruch rozgryzania pokarmów nabiera charakteru ruchu obrotowego, przestaje być ruchem ślizgowo-obrotowym, jak to ma miejsce w szczękach uzębionych.

Przy znacznie posuniętym zaniku wyrostków zębodołowych występują również zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej. Prawidłowo ukształtowane wyrostki zębodołowe pokryte są .nieruchomą błoną śluzową. W początkowej fazie zmian zanikowych wyrostków zębodoło- wych pokrywająca je błona śluzowa staje się nieco przesuwalna względem podłoża, zaś w miejscu przejścia w ruchomą błonę śluzową zaznacza się wyraźnie jej rozluźnienie.

W miarę postępu zmian zanikowych błona śluzowa staje się cieńsza i bardziej wiotka i w znacznym stopniu przesuwalna w stosunku do podłoża kostnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>