Glosodynia

Glosodynia może występować w anemii, cukrzycy lub z powodu ucisku ruchomych protez na nerwy języka. Występuje głównie u kobiet po okresie przekwitania oraz u mężczyzn przy zaburzeniach psychoner- wicowych.

Do schorzeń dna jamy ustnej obejmujących poza tkankami dna jamy ustnej dolną powierzchnię języka należą: opryszozki, błoniaste zapalenie jamy ulstnaj, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, drożdżyca, różne

wykwity błony śluzowej, pemphigus, rumień wielopostaciowy, liszaj płaski, elektrogalwaniczne zapalenie jamy ustnej, stomatitis medicamentosa, stomatitis venenata, leukoplakia, nowotwory oraz schorzenia ślinianek podjęzykowych 1 podszczękowych.

Leczenie schorzeń dna jamy ustnej polega przede wszystkim na usunięciu przyczyny, m, in. ostrych krawędzi uzupełnień protetycznych. Schorzenia podniebienia mogą dotyczyć błony śluzowej i kości podniebienia twardego oraz gruczołów podniebiennych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>