Działanie czynników bakteryjnych

Jama ustna jest zbiornikiem drobnoustrojów, a wprowadzenie protez zmieniających biocenozę środowiska może przyczyniać się do ich znacznego rozwoju. Akrylowe tworzywo protezy nie posiada jednorodnej struktury i ma właściwości wchłaniania wody i pęcznienia tak, że zmiana wagi tworzywa może dochodzić do 1,5%. Niejednorodność powierzchniowa i wewnętrzna akrylu w połączeniu z wilgotnością i podwyższoną temperaturą stwarzają korzystne warunki dla osadzania się i rozwoju drobnoustrojów. Jałowe protezy wprowadzone do jamy ustnej już po krótkim okresie ich użytkowania zostają zainfekowane florą bakteryjną, która znajduje tam dogodne warunki bytowania.

Majewski badając florę bakteryjną bezzębnej jamy ustnej przed i po wprowadzeniu i użytkowaniu protez stwierdził między innymi, że protezy powodują nieznaczne zmiany jakościowe mikroflory, zwłaszcza w zakresie występowania poszczególnych rodzajów mikroorganizmów. Spiechowicz i współprac, u pacjentów ze stomatopatiami protetycznymi, w wymazach pobranych z chorobowo zmienionej błony śluzowej znaleźli niezwykle dużo paciorkowców zarówno tlenowców, jak i tych, które rosną w mikroaerofilnyeh i beztlenowych warunkach. Udowodnili również, że z opiłków pobranych z powierzchni protezy można izolować zarówno tlenowce, jak i różne beztlenowce. Wyraźnie większe ilości drobnoustrojów dawały się wyhodować z jamy ustnej i protez pacjentów ze złą higieną jamy ustnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>