Czynniki kompensacyjne

Innym czynnikiem wyrównawczym są zmiany zachodzące w błonie śluzowej jamy ustnej w sensie jej przebudowy, wzmocnienia 1 uodpornienia jej na urazy stałych części pokarmowych, przy czym histologicznie obserwuje się wzrost ilości włókien sprężystych.

Czynniki kompensacyjne dotyczące pozostałych zębów wiążą się z wyzwoleniem ich siły potencjalnej, przebudowy ozębnej oraz przebudowy kostnej tkanki zębodołu.

Opierając się na badaniach Agapowa, każdy ząb może podjąć dodatkową czynność drugiego zęba o równej wartości czynnościowej, nie wywołując uszkodzenia w tkankach przyzębia. Agapow uzasadnia swoje stanowisko .istnieniem parzystych narządów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>