CZYNNIKI KOMPENSACYJNE NIEDOSTATECZNEJ PRACY NARZĄDU ŻUCIA

Narastanie zmian w układzie zębowo-szczękowo-twarzowym wiąże się ściśle z zachwianiem równowagi fizjologicznej narządu żucia. Mianem równowagi fizjologicznej określa się stan narządu żucia, przy którym jego czynność w zupełności spełnia swoje zadanie. W miarę stopniowej utraty uzębienia występują zaburzenia równowagi fizjologicznej, które w pewnych granicach utraty wydolności żucia są kompensowane przez wzmożone wydzielanie gruczołów ślinowych, gruczołów wydzielniczych żołądka, przez dostosowanie się do nowych warunków błony śluzowej jamy ustnej, wreszcie przez wzmożoną pracę po-zostałych zębów.

Jednym z czynników wyrównawczych jest wzmożone wydzielanie śliny dzięki specyficznej zdolności ustroju regulowania układu nerwowo gruczołowego na drodze odruchu. Wyrównanie niedostatecznej praJcy narządu żucia wiąże się z tym, że formowany kęs zostaje dokładniej .i obficiej zwilżony śliną, dając lepsze warunki trawienia w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego.

Podobną kompensację obserwuje się ze strony gruczołów w y- dzielniczych żołądka, gdzie ‚również na drodze odruchu zachodzi wzmożone wydzielanie soków trawiennych, wyrównując niedostateczną pracę narządu żucia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>