Ćwiczenia gimnastyczne

Ćwiczenia gimnastyczne, jak i aparaty czynnościowe, powodują zmianę kierunku działania i stanu napięcia poszczególnych mięśni. Dzięki temu mięśnie, których działanie przyczyniło się do wytworzenia zaburzenia, moiżna wyłączyć z pracy, zaś mięśnie antagcnistyczne zmusić do jej zwiększenia.

Dobór ćwiczeń gimnastycznych zależy od okresu rozwoju dziecka. Ćwiczenia skomplikowane i wymagające udziału świadomości i woli nie są odpowiednie przed 6–7 rokiem życia. Do tego czasu należy nairzucać poszczególnym mięśniom pracę, stosując aparaty ćwiczebne1, zalecając spożywanie twardych pokarmów, a w niektórych przypadkach- Odpowiednie układanie głowy podczas snu lub opiłowywanie zębów mlecznych. Po 7 roku życia dzieci mogą wykonywać ćwiczenia świadomie, przechodząc stopniowo od łatwiejszych do trudniejszych.

Do aparatów czymnośeioiwych !należą płytki przedsionkowe, kapy nazębne z różną pochyłą, monobloki z płaszczyznami wiodącymi oraz protezy dziecięce i płytki podniebienne z wałami nagryzowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>