Carrel i Chialastri

Carrel i Chialastri proponują następujący podział, który może być pomocny w leczeniu protetycznym w wieku rozwojowym. Wyróżniają oni trzy klasy:

Powyższa klasyfikacja może służyć jako przewodnik w leczeniu protetycznym, które będzie się różniło w zależności od tego, czy brak dotyczy tylko zębów, czy również innych tkanek wewnątrz- lub zewnątrz- ustnych oraz czy jest on powikłany zaburzeniami zgryzu, wymagającymi, leczenia ortodontycznego.

Przyczyny braku zębów i tkanek podłoża mogą być nabyte lub wrodzone. Z nabytych są to najczęściej próchnica i urazy, rzadziej rozległe zabiegi chirurgiczne. Z wrodzonych są to częściowy lub całkowity brak zawiązków zębowych i zębów oraz rozszczepy podniebienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>