całkowity częściowy rzekomy całkowity częściowy rzekomy

Tyłozgryzy (disloocclusio) cechuje cofnięcie luku zębowego dolnego w stosunku do łuku górnego przy prawidłowym układzie przednio- tylnym trzonu żuchwy i szczęki.

Tyłozgryz wynikający z zahamow.ania wzrostu doprzedniego całego łuku zębowego dolnego określa się jako całkowity, jeśli zaś zahamowaniu ulega wzrost tylko przedniej części łuku zębowego dolnego, to jest to tyłozgryz częściowy. W tyłozgryzie całkowitym trzonowce dolne są przesunięte ku tyłowi w stosunku do górnych, natomiast w tyło- zgryzie częściowym położenie ich jest prawidłowe. Tyłozgryz, uwarunkowany przesunięciem ku przodowi górnego łuku zębowego (n.p. w związku z ‚obecnością zębów nadliczbowych), określa się jako rzeko

my. Każdy rodzaj tyłozgryzu może być powikłany wychyleniem ku przodowi (protruzją) lub ku tyłowi (retruzją) zębów przednich górnych. Przebieg profilu dolnego odcinka twarzy zależy od rodzaju tyłozgryzu. W tyłozgryzie całkowitym i częściowym czerwień wargi dolnej jest bardziej cofnięta, a rowek wargowo-bródkowy nieco głębszy niż w przypadkach prawidłowej okluzji. Natomiast w tyłozgryzie rzekomym przebieg i położenie czerwieni wargi dolnej i rowka wargow-o-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>