Budtz-Jorgensen

Budtz-Jorgensen do usuwania płytki protez używał enzymatycznych środków czyszczących, w których przechowywał protezy. Okazały się one pomocne, ale nie zastępowały mechanicznego czyszczenia protez.

W celu zapobiegania powstawaniu stomatopatii protetycznych, pacjenci powinni stosować się do następujących zaleceń: protezy po każdym posiłku, a zwłaszcza przed snem, powinny być starannie czyszczone szczoteczką i mydłem oraz spłukiwane bieżącą wodą. W ciągu nocy nie powinny być użytkowane, lecz przechowywane w 0,2% roztworze chlorheksydyny lub 0,5% podchlorynu sodowego. Rano ponownie powinny być umyte i spłukane wodą. Okresowe kontrole u lekarza pozwolą wyeliminować czynniki sprzyjające powstawaniu urazu mechanicznego.

Przystępując do leczenia protetycznego w grupie wieku rozwojowego, należy brać pod uwagę, że proteza będzie osadzona na podłożu znajdującym się, zwłaszcza w młodszej grupie wiekowej, w stadium wzrostu i rozwoju i wykonane uzupełnienie protetyczne powinno im sprzyjać, a nie przeszkadzać. Specyfika leczenia tej grupy wiekowej wymaga dokładnej znajomości procesów wzrostu i rozwoju narządu żucia i w zależności od ich dynamiki projektowania uzupełnień protetycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>