Błona śluzowa

Czasem błona śluzowa zanikłych wyrostków zębodołowych ulega zmianom przerostowym i wówczas grubieje, a że jest łatwo przesuwalna, tworzy fałdy na grzbietach wyrostków zębodołowych.

W bęzzębiu zmiany dotyczące układu twarzy nadal pogłębiają się, przy czym zwykle paliczki i wargi są zapadnięte, fałdy nosowo-wargo- we silnie pogłębiane, odcinek bró dk owo -nosowy znacznie skrócony, a żuchwa wysunięta ku przodowi.

Osobnego omówienia wymagają zniekształcenia zębówo-szczękowo- twarzowe u dzieci i młodocianych, u których wzrost i roz wój organizmu nie został zakończony, a utrata poszczególnych zębów wywiera wybitnie ujemny wpływ na kształtowanie łuków zębowych, ich zwarcia i zgryz na ukształtowanie szczęki i żuchwy, stawu skronio- wo~żuchwowego oraz twarzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>