Błędy w sposobie pobierania pokarmów

Błędy w sposobie pobierania pokarmów i niewłaściwa ich konsystencja upośledzają wzroist żuchwy ku przodowi, co może prowadzić do powstania tyłoizgryzu lub tyłożuchwia.

Szkodliwe nawyki ustne. Ssanie i nagryzanie palców, warg, języka, policzków lub smoczka oraz pociąganie palcami żuchwy i oddychanie przez usta, powtarzane wielokrotnie w ciągu doby i niekiedy przez kilka lat jako czynności niecelowe pod względem fizjologicznym i upośledzające w następstwie budowę narządu żucia, zalicza się do szkodliwych nawyków.

Szkodliwe nawyki ustne występują przede wszystkim u dzieci, u których działalność układu nerwowego znamionuje przewaga pobudzenia nad zdolnością hamowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>