Bates i Addy

Jak podaje Budtz-Jorgensen gromadzenie się płytki protez prowadzi do zmniejszania się wartości pH na błonie śluzowej podniebienia, a spożywanie węglowodanów sprzyja dalszemu spadkowi pH połączonemu z zaostrzaniem się stanu zapalnego i gwałtownym namnażaniem drożdża- ków na protezie.

Bates i Addy zwrócili uwagę, że bardziej liczne kolonie Candida dają się wyhodować z miejsc na protezie pokrytych płytką i uważają ją za pierwszoplanowy czynnik powodujący rozmnażanie grzybów drożdżopo- dobnych. Badania Arendorfa i Walkera wykazały jednak, że obecność C. albicans w płytce protez można wykryć tylko wówczas, gdy te drożdżaki znajdują się w ślinie, na języku i błonie śluzowej. Z tego faktu autorzy wysnuwają wniosek, że płytka protez nie jest pierwotnym źródłem infekcji, a tylko miejscem gdzie C. albicans znajduje dogodne warunki bytowania. Ze względu na współzależność pomiędzy higieną jamy ustnej i protez a odkładaniem się płytki w leczeniu i profilaktyce stomatopatii protetycznej szczególna uwaga powinna być zwrócona na te fakty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>