Ash określił podstawowe wymogi

Ash określił podstawowe wymogi, jakimi powinny odpowiadać prawidłowo skonstruowane szyny zgryzowe. Są one następujące:

– 1. Brak jakichkolwiek zaburzeń utrudniających ruchy żuchwy, kiedy zęby są w kontakcie z nakładami okludalnymi szyny.

– 2. Umożliwienie przywodzenia żuchwy do pełnego zwarcia bez żadnych zaburzeń.

– 3. Umożliwienie łatwego zaadaptowania się do nowej wysokości zwarcia i położenia spoczynkowego.

– 4. Utrzymanie w miarę możliwości właściwego napięcia warg.

– 5. Nieprzeszkadzanie w mowie i połykaniu.

– 6. Nieprzekraczanie granic ruchomej błony śluzowej.

– 7. Zapewnienie korzystnego wyglądu estetycznego.

Postępowanie kliniczne

Na pierwszej wizycie na podstawie badania klinicznego oraz w miarę możliwości przy użyciu przyrządów pomocniczych ustala się rozpoznanie i planuje metodę leczenia. Obiektywną ocenę stosunków okluzyjno- -artykulacyjnych (zwarciowych) zarówno przed, jak i po leczeniu można uzyskać stosując uniwersalny pisak do rejestracji wewnątrzustnych wolnych i artykulacyjnych ruchów żuchwy zmodyfikowany przez Klein- rok i współprac. Udoskonalony pisak zwany funkcjografem pozwala na obiektywną ocenę zarówno zwarcia centrycznego, jak i ekscentrycznego.

W celu użycia wspomnianego pisaka niezbędne jest wcześniejsze pobranie wycisków i wykonanie modeli oraz akrylowych płytek górnej i dolnej. W płytce górnej montuje się pisak, zaś w dolnej tabliczkę rejestrującą ruchy żuchwy w płaszczyźnie poziomej. Zamontowana w pisaku sprężyna i zacisk umożliwiają zapis zarówno artykulacyjnych, jak i wolnych ruchów żuchwy. Badania przeprowadzane przez Kleinrok i współprac, wykazały, że u pacjentów z prawidłowymi stosunkami oklu- zyjno-artykulacyjnymi kąt sieczno-stawowy stanowi symetryczną podstawę, w którą ruchy artykulacyjne są prawie idealnie wpisane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>