Aparaty wewnątrzustne ruchome

Aparaty wewnątrzustne ruchome zakłada i zdejmuje pacjent. Ich częściami oporowymi są płyty, przylegające ‚do podniebienia lub do językowej powierzchni wyrostka zębodołowego dolnego.

Utrzymanie aparatów płytkowych zapewniają klamry zaklinowane między koronami zębowymi (klamry grotowe) lub je obejmujące (klamry Adamsa). Częściami czynnymi są śruby wmontowane między rozcięte części płyt oraz łuki zewnętrzne opierające się o wargowe powierzchnie siekaczy.

Oba rodzaje ‚aparatów czynnych wewnątrzustnych m]ogą być zaopatrzone w sprężynki, wykonane z cienkich drutów oraz w wyciągi z gumy sprężystej. Sprężynka służą do przemieszczania, poszczególnych zębów, a wyciągi gumowe, w zależności -od ich rozpięcia, przesuwają żuchwę !ku przodowi1, tyłowi lub na boki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>