Alkaliczne nadtlenki w roztworach wodnych

Produkowane są również różnego rodzaju środki czyszczące, zwykle dostarczane w postaci proszków lub pastylek, które po rozpuszczeniu w wodzie tworzą roztwór umożliwiający chemiczne oczyszczanie protez. Jako pierwszy chemiczny środek czyszczący protezy był używany podchloryn sodowy w stężeniu 5%. Roztwór ten rozpuszcza organiczną otoczkę osadu nagromadzonego na powierzchni protezy. Usuwa on skutecznie przebarwienia wywołane paleniem tytoniu, resztki pokarmowe i inne składniki organiczne. Z uwagi na możliwość korozji nie stosuje się go w przypadkach protez szkieletowych. Z uwagi na nieprzyjemny zapach nie znajduje szerokiego zastosowania.

Alkaliczne nadtlenki w roztworach wodnych są stosunkowo skutecznym środkiem usuwającym organiczne składniki osadów protez. Trwają również skuteczne próby zastosowania mieszaniny enzymów jako środków do czyszczenia protez.

Znajdują także zastosowanie urządzenia elektryczne, w których środkiem czyszczącym są ultradźwięki. Do naczynia wypełnionego roztworem rozmiękczającym wkładane są protezy, a wytwarzane na ich powierzchni banieczki tworzą kuleczki próżniowe, które uwalniając się unoszą ze sobą cząsteczki osadu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>