Al-Drouby

Al-Drouby podał szereg przypadków skutecznego leczenia Candida leukoplakia z zastosowaniem krioterapii. U żadnego z leczonych 10 pacjentów po sześciu latach obserwacji nie stwierdził nawrotów schorzenia.

Postępowanie protetyczne w przypadkach leczenia chirurgicznego może być dwojakie. Pobiera się wycisk przed zabiegiem chirurgicznym, na modelu roboczym usuwa nierówności (w odcinku przerośniętej tkanki), wygładza powierzchnię i wykonuje protezę, która zostaje osadzona w jamie ustnej bezpośrednio po zabiegu. W drugim przypadku starą protezę po kilku dniach po zabiegu podściela się materiałem do biologicznej odnowy tkanek i po całkowitym wygojeniu podłoża pobiera wycisk i wykonuje nową protezę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>