Akromegalia

Akromegalię młodzieńczą występującą w 16-18 roku życia, a szczególnie akromegalię wieku dojrzałego (25-35 r. ż.) cechuje zinaczme powiększenie języka oraz szczęki i żuchwy. Ze względu na to, że wielkość zębów nie zmienia się, ą wzrastają tylko kości szczęki i żuchwy, między poszczególnymi koronami zębowymi powstają wolne przestrzenie. Wymiary twarzy, szczególnie pionowe i przednio-tylne ulegają powiększeniu. Ruchy żuchwy ku tyłowi są klinicznie nieistwierdzalne, natomiast ku przodowi swobodne. Zmiany w budowie twarzy i we wzajemnym układzie łuków zębowych stanowią podstawę do rozpoznania iprogenii, powikłanej często zgryzem całkowitym otwartym.

Zmiany w narządzie żucia zachodzące w akromegalii dziecięcej przeważnie po pewnym czasie zatrzymują się. Natomiast w akromegalii wieku młodzieńczego i dojrzałego zmiany te coraz bardziej nasilają się, a rokowanie w ich ortodontycznym leczeniu jest niepomyślne.

W przypadkach obniżonego wydzielania hormonu wzrostowego powodującego powstanie tzw. karłowatości przysadkowej, wymiary szczęki i żuchwy są stosunkowo’ małe. Fizjologiczne rozsysanie i wypadanie zębów mlecznych oraz wyrzynanie zębów stałych jest opóźnione. Zęby stałe są stłoczone i pooibracane, część miejsca w łukach zajmują przetrwałe zęby mleczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>