Tymczasowa proteza nakładkowa

Tymczasowa proteza nakładkowa z uwagi na materiał, z jakiego jest wvkonana. iak również na iei budowę, wywiera niekorzystny wpływ na

Pacjenci powinni być informowani o konieczności bezwzględnego przestrzegania terminów wizyt kontrolnych i o skutkach wynikających z nieprzestrzegania tych terminów. Pierwsza wizyta kontrolna powinna następować po 24-48 godzinach. W tym okresie pacjent częściowo adaptuje się do nowych warunków i ma już pewne uwagi dotyczące użytkowanej protezy, czy protez. Drugą wizytę wyznacza się po tygodniu od pierwszej, trzecią w odstępie dwutygodniowym. Terminy wizyt nie są sztywne i mogą być przez lekarza zmieniane w zależności od zaistniałych okoliczności. Przed upływem trzech miesięcy pacjent powinien się zgłosić w celu wykonania uzupełnień długoczasowych, utrwalających wyniki leczenia osiągnięte protezami tymczasowymi.

Czytaj wszystko

Objawy kliniczne stomatopatii protetycznych

Użytkowanie protez płytowych osiadających wywiera wpływ na tkanki podłoża protetycznego, a zwłaszcza na błonę śluzową. Wpływ ten, jak twierdzi Józefowicz, może powodować pewne negatywne zmiany w postaci zmniejszenia wysokości wyrostka zębodołowego, jak również zmiany pozytywne polegające na zwiększeniu grubości i podatności powłoki ślu- zówkowo-okostnowej.

Czytaj wszystko

Al-Drouby

Al-Drouby podał szereg przypadków skutecznego leczenia Candida leukoplakia z zastosowaniem krioterapii. U żadnego z leczonych 10 pacjentów po sześciu latach obserwacji nie stwierdził nawrotów schorzenia.

Postępowanie protetyczne w przypadkach leczenia chirurgicznego może być dwojakie. Pobiera się wycisk przed zabiegiem chirurgicznym, na modelu roboczym usuwa nierówności (w odcinku przerośniętej tkanki), wygładza powierzchnię i wykonuje protezę, która zostaje osadzona w jamie ustnej bezpośrednio po zabiegu. W drugim przypadku starą protezę po kilku dniach po zabiegu podściela się materiałem do biologicznej odnowy tkanek i po całkowitym wygojeniu podłoża pobiera wycisk i wykonuje nową protezę.

Czytaj wszystko

Rehabilitacja Kraków-przybliżony koszt

Rehabilitacja Kraków- oferta państwowa

Jeśli wiemy, że potrzebna nam będzie rehabilitacja Kraków, jeżeli szukamy dobrego specjalisty, to na pewno w pierwszym momencie rozglądamy się za ofertami państwowych ośrodków zdrowia. Tego typu rehabilitacja Kraków także może być bardzo skuteczna, ale nie zawsze będziemy mogli się na nią doczekać. Niemniej jednak, jeżeli nasza sytuacja zdrowotna będzie tego wymagała, to nasz lekarz prowadzący na skierowaniu może napisać, że rehabilitacja Kraków jest bardzo pilna i wtedy łatwiej nam będzie dostać się do specjalisty, który w ramach NFZ przeprowadzi u nas wskazane leczenie. Co bardzo ważne rehabilitacja Kraków, która odbywa się z refundacji może przebiegać także w domu...

Czytaj wszystko

Rehabilitacja Warszawa – sprzęt rehabilitacyjny

Rehabilitacja Warszawa – sprzęt rehabilitacyjny.

Osoby, które zapisują się na rehabilitacje, mogą liczyć na to, że wykonywane przez nie ćwiczenia będą odbywały się na specjalnym sprzęcie rehabilitacyjnym. Rehabilitacja Warszawa będzie mogła wtedy przynieść bardzo dużo korzyści. Głównie dlatego, że sprzęt będzie wspierał wykonywanie ćwiczeń. Będzie pomagał pacjentowi i mobilizował go do ruchu. Dzięki temu, można będzie wszystkie ćwiczenia wykonywać z większą intensywnością. Takie rozwiązanie dla każdego będzie niezwykle korzystne. Rehabilitacja Warszawa przyczyni się do poprawy stanu zdrowia pacjenta oraz jego samopoczucia. W końcu, jeżeli nic nam nie dolega, po prostu czujemy się dobrze i nie ma mamy powodów do narzekań...

Czytaj wszystko

Rehabilitacja Poznań – opieka w ośrodku

Rehabilitacja Poznań – opieka w ośrodku.

Najpopularniejszym sposobem uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych jest przyjeżdżanie do ośrodka rehabilitacyjnego. Rehabilitacja Poznań odbywa się pod okiem profesjonalnych rehabilitantów, którzy dobierają każdemu pacjentowi ćwiczenia w sposób indywidualny. Pokazują, jak należy je wykonywać. Dzięki temu, pacjent dokładnie wie co ma robić i jak takie ćwiczenia wykonywać, aby pozwoliły mu osiągnąć poprawę. Na pewno, dzięki temu, że nad pacjentem będzie czuwał profesjonalny rehabilitant, wszystkie ćwiczenia będą wykonywane prawidłowo i w żaden sposób nie zaszkodzą pacjentowi. Będą mu w stanie jedynie pomóc. Właśnie dlatego, warto zdecydować się na takie wizyty w ośrodku rehabilitacyjnym...

Czytaj wszystko

Według Arendorfa i Walkera

Jak już wspomniano, Candida albicans spotyka się u osób zdrowych nie użytkujących protez, ale znacznie częściej i większą liczbę kolonii u użytkowników protez ruchomych z objawami stomatopatii protetycznej. Candida albicans w postaci blastosporowej jest wykrywany w ilości od 10 do 50% wśród zdrowej populacji.

Według Arendorfa i Walkera liczba zdrowych nosicieli Candida albicans jest większa wśród palaczy tytoniu oraz występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. U tych nosicieli grzyby drożdżopodobne nie wywołują żadnych objawów, ale w pewnych warunkach mogą się one gwałtownie namnażać, stając się przyczyną lokalnych zakażeń, w czasie których rozwijają się formy nitkowatej grzybni (postać pseudomycelial- na). W pewnych, na szczęście rzadkich przypadkach, kiedy immunologiczny system organizmu jest uszkodzony, infekcja rozprzestrzenia się- na organy wewnętrzne, a rokowanie jest dla chorego niepomyślne (Axell i Rundquist 1983).

Czytaj wszystko

Przy schorzeniach ogólnoustrojowych

W przypadkach grzybicy jamy ustnej, której uraz ze strony protezy stwarza sprzyjające warunki do rozwoju, zmiany chorobowe są rozleg- lejsze i mogą obejmować cały teren protezowany, przechodząc niekiedy poza jego obręb. Dla postawienia rozpoznania należy wykonać badania mykologiczne jedną z podanych wcześniej metod.

Przy schorzeniach ogólnoustrojowych właściwe różnicowanie ułatwiają dane z wywiadu oraz występujące poza jamą ustną schorzenia innych narządów. W tej grupie schorzeń należy zwrócić uwagę na niedobory składników z grupy witaminy B, które wywierają znaczny wpływ na procesy patologiczne w błonie śluzowej jamy ustnej. Przy ich niedoborze może dochodzić do głębokiego pękania kątów ust, w wymazach nie stwierdza się wówczas obecności Candida albicans.

Czytaj wszystko

Kuhlke i Drennon

Kuhlke i Drennon stosowali mosty typu Rochetta dla pacjentów od 13 roku życia i po trzyletnich obserwacjach stwierdzili co następuje. Mosty tego rodzaju nie wymagają szlifowania zębów i dlatego są wskazane dla młodocianych. Mogą być usuwane bez szkoły dla tkanek zęba,

Most metalowy licowany napaloną porcelaną uzupełniający również brak części dziąsła, wykonany u pacjenta z zamkniętym rozszczepem podniebienia: a – zęby przygotowane do wykonania mostu, b – most trwale osadzony w jamie ustnej. które po wytrawieniu ulegają ponownej remineralizacji. Mosty te są bardziej ekonomiczne niż mosty tradycyjne. Nie wpływają szkodliwie na przyzębie. Można je stosować z powodzeniem, zwłaszcza w odcinku zębów przednich, dla odbudowy jednego lub więcej zębów siecznych, zarówno w szczęce, jak i w żuchwie.

Czytaj wszystko

Ustalenia położenia żuchwy

Ustalenia położenia żuchwy w zgryzie konstrukcyjnym można dokonać na pierwszym posiedzeniu, przez zastosowanie stentsowych kęsków zwarciowych, które wprowadza się do jamy ustnej tuż przed zrobieniem odnośnego zdjęcia tomograficznego. W sytuacji, kiedy ustalenie zwarcia w zgryzie konstrukcyjnym napotyka trudności, technik na modelu diag- długo powinien trwać pierwszy etap leczenia i jak częste wizyty kontrolne? Czy użytkowane dotychczas protezy stałe mogą pozostać w jamie ustnej, czy też należy je usunąć?

Czytaj wszystko

STOMATOPATSE PROTETYCZNE

Mianem stomatopatii protetycznej określa się zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej związane przyczynowo z użytkowaniem protez stomatologicznych najczęściej ruchomych częściowych i całkowitych, wykonanych z tworzywa akrylowego. Stomatopatia protetyczna może być również, chociaż znacznie rzadziej, wywołana obecnością w jamie ustnej stałych uzupełnień protetycznych lub wypełnień ubytków zębowych. Prorok wykryła infekcję grzybami drożdżopodobnymi, występującą w przebiegu stomatopatii protetycznych u 62% pacjentów użytkujących protezy stałe, u 86% użytkujących protezy ruchome płytowe w porównaniu z 44% w grupie kontrolnej nie posiadającej żadnych uzupełnień protetycznych.

Czytaj wszystko

Budtz-Jorgensen

Budtz-Jorgensen do usuwania płytki protez używał enzymatycznych środków czyszczących, w których przechowywał protezy. Okazały się one pomocne, ale nie zastępowały mechanicznego czyszczenia protez.

W celu zapobiegania powstawaniu stomatopatii protetycznych, pacjenci powinni stosować się do następujących zaleceń: protezy po każdym posiłku, a zwłaszcza przed snem, powinny być starannie czyszczone szczoteczką i mydłem oraz spłukiwane bieżącą wodą. W ciągu nocy nie powinny być użytkowane, lecz przechowywane w 0,2% roztworze chlorheksydyny lub 0,5% podchlorynu sodowego. Rano ponownie powinny być umyte i spłukane wodą. Okresowe kontrole u lekarza pozwolą wyeliminować czynniki sprzyjające powstawaniu urazu mechanicznego.

Czytaj wszystko

Niekiedy na błonie śluzowej

Pomocna przebiegowi stomatopatii protetycznych jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu i utrwalaniu się zapaleń kątów ust. Zaburzenia w gospodarce żelazem i niedobór wit. B również ułatwiają powstanie tej jednostki chorobowej.

Niekiedy na błonie śluzowej w stomatopatiach protetycznych można zauważyć niewielkie plamy pleśniawek, chociaż pleśniawki są również spotykane na zdrowej błonie śluzowej, jednak częściej u użytkujących protezy ruchome.

Czytaj wszystko

Działanie czynników bakteryjnych

Jama ustna jest zbiornikiem drobnoustrojów, a wprowadzenie protez zmieniających biocenozę środowiska może przyczyniać się do ich znacznego rozwoju. Akrylowe tworzywo protezy nie posiada jednorodnej struktury i ma właściwości wchłaniania wody i pęcznienia tak, że zmiana wagi tworzywa może dochodzić do 1,5%. Niejednorodność powierzchniowa i wewnętrzna akrylu w połączeniu z wilgotnością i podwyższoną temperaturą stwarzają korzystne warunki dla osadzania się i rozwoju drobnoustrojów. Jałowe protezy wprowadzone do jamy ustnej już po krótkim okresie ich użytkowania zostają zainfekowane florą bakteryjną, która znajduje tam dogodne warunki bytowania.

Czytaj wszystko

Procent wykrywanych infekcji

Procent wykrywanych infekcji grzybami drożdżopodobnymi bytującymi w jamie ustnej różni się również w zależności od zastosowanej metody. Czułość metody odgrywa ważną rolę w wykrywalności infekcji u nosicieli Candida albicans, tzn. u osób ze zdrową klinicznie błoną śluzową, zarówno bezzębnych, jak i częściowo uzębionych użytkujących protezy stomatologiczne.

Czytaj wszystko